Ghost’N Goblins

Företag: Capcom

Licensierad år: 1985

Övrigt: 3 skruvar. SCN.