XEVIOUS

Företag: Namco Licensierad år: 1982 och 1988 Övrigt: Bandai, SCN, 3 skruvar Kommentar: Testad och inte rengjord av mig.