XEVIOUS

Företag: Namco

Licensierad år: 1982 och 1988

Övrigt: Bandai, SCN, 3 skruvar

Kommentar: Testad och inte rengjord av mig.